Als je in je eentje met de auto bent, is de verleiding groot om toch 1, 2, 3, 4 glaasjes bier te drinken. Ook al was je dat niet van plan. Met deze campagne gericht op gedragsverandering geven we aan dat het helpt om zo vroeg mogelijk bij je vrienden te melden dat je BOB bent. Als je het hardop zegt ben je eerder geneigd je er aan te houden. De campagne bestond uit TV, online, outdoor en radio.
TVC - zanger
TVC - Stadion
Rich media banner