Sommige bewoners betaalden de huur nog via de huur of VVE, nu gaat dat via Waternet. Om deze switch te maken ontwikkelden we een campagne waardoor mensen zich gingen aanmelden bij Waternet. Hiervoor is ook een nieuwe tone of voice ontwikkeld.
Brief aan bewoners en een reactie op Twitter