Waternet
Sommige bewoners betaalden de huur nog via de huur of VVE, nu gaat dat via Waternet. Om deze switch te maken maakten we een campagne waardoor mensen zich gingen aanmelden bij Waternet. Voor deze campagne is een nieuwe tone of voice ontwikkeld en zijn meerdere brieven geschreven.

Waternet brief en reactie

Tel Mee Met Taal
Dit online platform verbindt meerdere initiatieven die laaggeletterdheid in Nederland proberen te bestrijden. Zo kunnen ze beter kennis delen en blijven geïnteresseerden beter op de hoogte. Het startschot werd gegeven in Den Haag en voor de interne communicatie werd er om een verslag gevraagd.
Verslag presentatie Tel Mee Met Taal
Bont voor Dieren
Naar aanleiding van een onderzoek waaruit blijkt dat er gif in bontkraagjes zit bedachten we deze 'fake' terugstuuractie. 
Federatie Medisch Specialisten
Binnen de campagne voor de Federatie Medisch Specialisten maakten we deze advertorial. Een korte samenvatting van de vier gesprekken tussen Bart Chabot, specialisten en chronische patiënten.
Unox
Ter promotie van de Unox Wantschoenen maakten we deze full colour spread, die inspeelde op het ouderwets schaatsen kijken.